Vynova Beek start in juni met vierjaarlijkse turnaround

Vynova Beek start in juni met een groot onderhoud (turnaround) aan haar productie-installatie. Dit betekent dat de fabriek wordt stilgezet om deze van binnen en buiten te inspecteren, schoon te maken en waar nodig onderdelen te repareren, te vernieuwen of te verduurzamen. Een dergelijke turnaround gebeurt om de vier jaar.

Vynova Beek is gevestigd op het Chemelot Industrial Park in Geleen (Nederland) en produceert suspensie-PVC (S-PVC) door middel van een polymerisatieproces. Tijdens dit proces wordt monovinylchloride (MVC) gepolymeriseerd met behulp van water en additieven. Het eindproduct is PVC-poeder dat wordt verwerkt in tal van toepassingen in de bouwsector, de medische wereld, de auto-industrie, voor elektrische kabels en in verschillende consumentenproducten.

Het afschakelen van de productie-installatie van Vynova Beek start op 26 mei in de middagdienst. Dit gebeurt door te stoppen met het intrekken van MVC (de grondstof van PVC) op de reactoren. Daarna zal de productie in de achtertrein (wassing, droging en zeving) leeggedraaid worden. De planning is dat de gehele installatie (met uitzonding van de opslagsilo’s) op 31 mei stop staat en gespoeld is. Op 1 en 2 juni starten de onderhoudsdiensten met voorbereidende technische werkzaamheden zoals het afsteken van leidingen om vaten en leidingen veilig te stellen.

Vynova_Beek_1200_800

De uitvoering van de turnaround start op 3 juni om 6u en zal op 14 juni om 18u afgerond zijn. In deze periode zullen i.s.m. de firma Sitech Services 257 stoppunten en 6 projecten aangepakt worden. Tijdens de turnaround zullen verschillende firma’s al dan niet tegelijkertijd in de PVC-fabriek van Vynova Beek werkzaam zijn. De opstart van de fabriek is voorzien voor 19 juni.

De uitvoering van de turnaround zal conform alle geldende regels op gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) plaatsvinden. Vynova Beek zal zich maximaal inspannen om deze stop zonder enig incident op gebied van VGM te laten verlopen. Dit in overeenstemming met de regels van Vynova en Chemelot, het industriecomplex waar Vynova Beek gevestigd is.

Wanneer er vragen of klachten zijn over de werkzaamheden, kan er contact opgenomen worden met de Milieuklachtenlijn van Chemelot via het telefoonnummer 0800 – 0223363.

NIEUWS OVER VYNOVA BEEK

Hier lees je het laatste nieuws over onze site in Beek.

MEEST RECENTE NIEUWS

CONTACTEER ONS

Heb je vragen over Vynova Beek? Contacteer ons via ons online formulier en wij zullen je spoedig een antwoord sturen.

CONTACTEER ONS